Vòng bi Kaiyou

Kaiyou Bearings Co_Ltd nằm trong khu vực công nghiệp của Zhaozhuang Industry Thành phố Lâm Khánh tỉnh Sơn Đông, công ty là một doanh nghiệp tư nhân và là nhà sản xuất chuyên nghiệp trong sản xuất vòng bi. Vòng bi, Vòng bi lăn côn theo hệ thống của Anh, Vòng bi lăn côn góc dốc, Vòng bi lăn hình trụ, Vòng bi lăn tự điều chỉnh, Vòng bi tiếp xúc góc, Vòng bi tự căn chỉnh, Vòng bi lăn lực đẩy, Vòng bi đẩy, Vòng bi hình cầu bên ngoài, và Hàng đôi, Hàng bốn, v.v. 

Bắt đầu ngay bây giờ

Tôi đang cố gắng:

Contact